Museu de Ciències Naturals de Granollers

  Facebook   Twitter   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Ciències Naturals de Granollers - Informació general

El nou museu de ciències ocupa dos edificis, un de nova planta i l'edifici antic anomenat la Tela, o casa Pius Anfres, una torre construïda
l'any 1912 i que fou rehabilitada l'any 1986. Aquests edificis acullen els espais per a les exposicions i per a les activitats i pel treball intern
del museu.


El jardí que l'envolta acull una mostra de la botànica i la geologia de la comarca del Vallès Oriental.


A part d'aquests equipaments el museu també gestiona l'Aula de Natura de can Cabanyes, a la Reserva Natural de can Cabanyes, i l'Estació
Meteorològica de Granollers al Puig de les Forques.

Categories

Patrimoni natural

Instal·lacions

Auditori/Sala d'actes.
Aula-taller.
Estació meteorològica.
Jardins públics.
Sala d'exposicions temporals.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Biblioteca.
Llibreria - Botiga.
Servei de consulta i documentació.
Serveis pedagògics i educatius.

Palaudàries, 102 (Jardins Antoni Jonch Cuspinera)
08402 GRANOLLERS
938 709 65
m.granollers.cn@diba.cat
http://www.museugranollersciencies.org/