Agenda

Home > Agenda > Notícies

Acaba la restauració d'una part de la Muralla de l'Esquerda

Museu Arqueològic de L'Esquerda
Fins al 31/12/2022.
Roda de Ter  Notícies   Públic General 


Consolidat i restaurat un nou tram de muralla de '¿Esquerda
Durant el darrer trimestre de l'any 2021 es van fer obres de consolidació i restauració de la muralla de l'Esquerda. El promotor d'aquestes obres ha estat l'Ajuntament de Roda de Ter, propietari de l'Esquerda, que n'ha finançat una part i també ha comptat amb la subvenció de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Els treballs han estat executats per l'empresa d'arqueologia i restauració Arqueòlegs.cat.
Com és ben sabut, la muralla té gairebé 150 m de longitud, una part de la qual ja havia estat consolidada. Ara s'ha treballat específicament a la torre 5, una torre que es data entorn al segle VIII-IX dC, d'època carolíngia. És una torre massissa, que controlava la petita porta d'accés a la fortalesa pel cantó oest.
La intervenció dels restauradors en aquesta torre ha consistit en el recreixement dels murs originals fins a l'alçada on hi havia restes conservades. La pedra que s'ha utilitzat és la que procedia dels mateixos enderrocs de la muralla i que trobem a l'exterior. Per separar el mur original i el que s'ha fet de nou s'utilitza malla de color blau. També s'ha muntat una capa de sacrifici sobre els murs de la part interior d'aquesta torre, per tal de preservar-
ne les restes originals.
El resultat ens permet veure una torre de dimensions considerables, feta amb una gran acumulació de pedra, que la converteix en un element imponent i resistent.
També s'ha treballat a la rampa que condueix a la porta oest, fent un mur d'escullera per tal de protegir els murs que en queden i evitar l'erosió de les terres que la formen. Aquesta rampa la trobem al peus de la torre 5.
A la banda est s'ha consolidat la torre 7, d'època ibèrica. Abans de començar la feina de consolidació es va fer una petita excavació per aclarir els límits de la torre pel cantó sud, i com a resultat es va documentar una altra torre circular, potser d'una muralla encara més antiga, entorn a la qual s¿havia construït la torre ibèrica.
L'actuació ha consistit en crear una capa de sacrifici per tal que no es degradi el mur original i s'ha omplert amb graves un gran forat provocat per antigues excavacions que havien rebentat el mur.
Gràcies a aquests treballs es conserven les estructures originals, ens ajuden a entendre-les millor i alhora ens fan adonar de la monumentalitat de la muralla del recinte fortificat de l'Esquerda.
Maria Ocaña i Subirana
Museu Arqueològic de l'Esquerda

Lloc

Jaciment Arqueològic de l'Esquerda

Lloc de trobada

Museu Arqueològic de l'Esquerda
Av. Pere Baurier, s/n
08510 Roda de Ter - Osona

Més informació

www.lesquerda.cat

Crèdits

Finançat per l'Ajuntament de Roda de Ter i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Executat per: Arqueòlegs.cat i Architectus et Magister Edorum SL.

Comparteix:


Museu Arqueològic de L'Esquerda

Av. Pere Baurier, s/n
08510 RODA DE TER
938540271
m.a.esquerda@rodadeter.cat
http://www.lesquerda.cat