Agenda

Home > Agenda > Exposicions

Exposició temporal Blanc Trencat, pintures de Pol Peiró

24
desembre 2023

Museu Arxiu Municipal de Calella Josep M. Codina i Bagué. Sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell
Fins al 28/01/2024.
dilluns a divendres, 10-14 h. De dimarts a dissabte, 17-20h. Diumenge i festius, 11-14 h.
Calella  Exposicions   Públic General  Nens/Nenes  Joves  Famílies  Adults  Gent Gran  Casals/Esplais  Persones amb Discapacitats Blanc Trencat, és el titól d'una nova col·lecció d'obres matèriques i de caràcter informalista, a la vegada que suposa un recull de les peces
produïdes entre l'any 2021 i el 2023. Totes elles parteixen de dos denominadors comuns: d'una banda, en la majoria d'obres hi apareix el
blanc trencat, una tonalitat cromàtica que es repeteix de manera constant dins del llenguatge pictòric de l'Artista. Totes les obres parteixen,
de fet, de trencar el blanc: tacar de color la superfície verge del llenç és el primer pas de la creació, a banda del pensament. Per altra banda,
en totes i cadascuna de les obres presentades, l'artista recupera un procediment pictòric ancestral i enormement desconegut la tinta
metàl·lica o medieval. Es tracta d'una tècnica que es desenvolupà a la conca mediterrània al llarg del segle IX fins a aproximadament el segle
XI. Era, fonamentalment, el mètode utilitzat en el context monàstic per a fabricar la tinta que permetia la còpia i la preservació dels textos de
l'època.

Blanc Trencat, és el titól d'una nova col·lecció d'obres matèriques i de caràcter informalista.

Objectius

Les peces d'aquesta exposició consisteixen en la representació de paisatges interiors pintats directament amb el mateix paisatge, amb la seva
matèria primera, repensant des de la contemporaneïtat artística un procediment pictòric molt nostre i en perill de desaparició.
El procediment per aconseguir-la, a més, representa un acte de respecte i compromís amb el nostre entorn, ja que els seus principals
components (àcid tànic i òxid de ferro) s'extreuen directament de la natura. Estem parlant, doncs, d'un procediment pictòric lliure de
components provinents del petroli i compromès amb l'entorn, la proximitat i la sostenibilitat, per tal d'apropar-nos mitjançant l'art als Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Lloc

Sala d'Exposicions Temporals de l'Ajuntament Vell
Plaça Constitució, núm. 1-3

Lloc de trobada

Sala d'Exposicions Temporals de l'Ajuntament Vell

Pagament

no

Inscripció

no

Crèdits

no

Més informació

wwww.calella.cat/Museus

Activitat accessible

Comparteix:


Activitat Gratuïta

Activitat Gratuïta

Dades de contacte

Mª Lluïsa Fernàndez Clarès