Museu Palau Mercader

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader - Oferta Pedagògica

Visita al Museu Palau Mercader. Mòdul-2 Els objectes perduts

Museu Palau Mercader
Cornellà de Llobregat  Temes diversos   EP: CI 


* A l'aula, el/la mestre/a llegeix la carta en què uns suposats descendents dels comtes de Bell-lloc, demanen ajuda i dona peu a que
alumnes visitin el Museu.
* Al Museu, després d'una breu explicació sobre el darrers comtes de Bell-lloc que van viure al Palau, el repàs de la carta serveix de guió
per recórrer les sales, localitzar uns determinats objectes, observar-los i conèixer llurs propietats i funcions, fent evidents els canvis al
llarg del temps.
* Al taller del Museu, dibuix d'un dels objectes observats i escriptura amb tinta i plomí.

Material

- Dossier del professorat Els objectes perduts http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEduDocs/2015_2016/MPM2_mestres.pdf - Fitxa activitat: http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/fitxa.aspx?idActivitat=2172

Objectius

* Conèixer el Museu Palau Mercader com un edifici senyorial, ara museu, amb una col·lecció diversa d'objectes antics i únics.
* Introduir unes pautes bàsiques d'observació directa, relació i deducció, a partir d'un petit conjunt d'objectes del Palau Mercader.
* Introduir i consolidar nou vocabulari relacionat amb aquesta petita col·lecció d'objectes.
* Treballar les pautes d'orientació en l'espai a partir de la recerca dels objectes.
* Treballar les característiques visuals dels objectes: formes. mides, colors, materials, textures.
* Reconèixer l'ús i funcionament d'aquests objectes del Museu en el seu moment i relacionar-los amb les seves versions actuals.

Lloc

Museu Palau Mercader, Ctra. de l'Hospitalet, sn., Parc de Can Mercader.

Inscripció

Telèfon 93 474 51 35 extensió 1132
correu: museumercader@aj-cornella.cat

Pagament

Escoles de Cornellà: gratuït
Escoles d'altres municipis: 41'25 euros (preus públics 2019)

Més informació

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives

Activitat accessible

si

Monitoratge

si

Comparteix: