Museu Palau Mercader

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader - Oferta Pedagògica

Visita al Museu Palau Mercader. Mòdul-4 El jardí amagat al Parc

Museu Palau Mercader
de 10 a 11.30h
Cornellà de Llobregat  Temes diversos   EP: CS 


A l'aula, lectura de la carta que dona peu a visitar el Parc de Can Mercader i breu introducció (recomanada) sobre el conjunt patrimonial
Mercader.
- Al Parc de Can Mercader, relectura de la carta, repartiment de materials i formació dels equips per al joc de descoberta. Aquest
consisteix en la localització dels elements del parc a partir de les fotografies antigues, ubicació en el plànol i deducció de la datació
aproximada a partir d'algunes pistes. Una breu recapitulació final, permet repassar les tres grans etapes de la història de la finca i dels
elements observats.

Finalment, per grups projectaran un dibuix esquemàtic sobre un plànol antic de la finca amb una proposta diferent de parc públic. Per
equips han de consensuar la distribució d'un nou parc tenint en compte els elements que volen conservar del passat i els serveis
essencials d'un parc públic, a fi i efecte descobrir les necessitats bàsiques dels diversos tipus d'usuaris.

Material

- Dossier del professorat http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEduDocs/2015_2016/MPM%204%20dossier%20mestres.pdf - Fitxa de l'activitat: http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/fitxa.aspx?idActivitat=2173

Objectius

* Donar a conèixer l'entorn del Museu Palau Mercader en la seva dimensió natural, històrica i estètica.
* Treballar alguns processos d'observació i relació per tal d'introduir la noció de jardí decorat.
* Treballar l'orientació en l'espai i la situació d'elements concrets en un plànol.
* Reconèixer el factor temporal i estètic en els elements del parc, a partir de l'observació directa.
* Conèixer i entendre les característiques de tres etapes històriques de l'espai observat.
* Introduir i consolidar nou vocabulari relacionat amb els elements naturals i arquitectònics d'un parc.

Lloc

Museu Palau Mercader, Ctra. de l'Hospitalet, sn., Parc de Can Mercader.

Inscripció

Telèfon 93 474 51 35 extensió 1132
correu: museumercader@aj-cornella.cat

Pagament

Escoles de Cornellà: gratuït
Escoles d'altres municipis: 41'25 euros (preus públics 2019)

Més informació

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/

Activitat accessible

si

Monitoratge

si

Comparteix: