Museu Palau Mercader

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader - Oferta Pedagògica

Visita al Museu Palau Mercader. Mòdul-5 Un dia al Palau Mercader

Museu Palau Mercader
de 10 a 11.30h
Cornellà de Llobregat  Temes diversos   ESO: 1r. cicle 


* A l'aula, presentació de l'activitat i alguns continguts temàtics: el Palau Mercader en el seu context històric i físic aspectes de la vida
quotidiana de principis del segle XX com les diferències de gènere i les diferències socials, o la tecnologia en l'àmbit domèstic -
il·luminació, calefacció, eliminació de residus, aigua corrent, ...-
* Al Museu Palau Mercader el/la monitor/a ubica el conjunt en el temps, i explica la dinàmica de la visita, un director de cinema que vol
rodar una sèrie al Palau..... Es reparteixen els papers de personatges i assistents, i els textos que caldrà llegir a cada sala. El guió serveix
per descobrir diferents aspectes de la vida quotidiana de 1900.

Objectius

* Treballar els processos d'observació, comparació i deducció a partir d'un recorregut per la Planta noble del Palau Mercader, entès com un
espai per viure-hi.
* Treballar nocions de dramatització - interpretació
* Conèixer alguns aspectes sobre la vida quotidiana de principis de segle, les persones que vivien i treballaven al Palau.
* Introduir alguns conceptes sobre arquitectura domèstica i la funció dels espais.
* Reflexionar sobre les possibles transformacions arquitectòniques

Lloc

Museu Palau Mercader, Ctra. de l'Hospitalet, sn., Parc de Can Mercader.

Inscripció

Telèfon 93 474 51 35 extensió 1132
correu: museumercader@aj-cornella.cat

Pagament

PAGAMENT:
Escoles de Cornellà: gratuït
Escoles d'altres municipis: 41'25euros (preus públics 2019)

Més informació

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEduDocs

Activitat accessible

si

Monitoratge

si

Comparteix: