Museu Palau Mercader

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader - Oferta Pedagògica

Conèixer el castell: ADRIANA I EL MALEFICI

Museu Palau Mercader
A les 10 h.
Cornellà de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   EP: CI 


L'activitat se estructura en cinc temps.
* Treball previ a l'aula a càrrec del / de la mestre/a, amb la lectura del conte i, si s'escau, el repàs de temes i conceptes que hi apareixen,
com els de Castell, palau, noblesa, capella, maledicció, criats...
* Al castell, l'activitat es desenvolupa en diversos espais de la planta baixa del Castell seguint el fil conductor del conte, començant per
la presentació del castell i l'Adriana de Ribes.
* Descoberta de l'aspecte que podria tenir el dormitori: mobles, indumentària i altres objectes quotidians.
* Menjador: descoberta del menjar de l'època, (aliments vinguts d'Amèrica), i breu joc de parar la taula.
* Dansa al saló de ball, descobrint els detalls de la funció i importància dels balls en el Renaixement i la indumentària masculina i
femenina. Cloenda.

Material

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEduDocs/2015_2016/CASTELL%201%20Adriana%20mestres.pdf http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/fitxa.aspx?idActivitat=2071

Objectius

* Donar a conèixer el Castell com l'edifici més antic de Cornellà, que fou palau residencial durant una època.
* Conèixer la vida quotidiana que es feia en els Castells i palaus del Renaixement.
* Fomentar l'estimació i el respecte vers el patrimoni de la ciutat.
* Conèixer algunes de les dependències que hi devia haver al Castell, la seva distribució i funció, així com la manera de viure i els
objectes quotidians.
* Reflexionar sobre els canvis materials, estètics i funcionals d'alguns mobles i objectes quotidians.
* Valorar el llegat artístic i cultural com un bé comú que ens parla del passat.

Lloc

Primera fase a l'aula.
Segona fase al Castell.

Inscripció

Telèfon 93 474 51 35 - 93 377 02 12 extensió 1132
De dilluns a divendres de 10 a 14h.
correu: museumercader@aj-cornella.cat

Pagament

Gratuït per a les escoles públiques i concertades de Cornellà de Llobregat.
Aquesta activitat no s'ofereix a escoles d'altres municipis.

Més informació

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/Llistat.aspx?c=3&id=3

Activitat accessible

si

Monitoratge

si

Comparteix:


Durada

1h

Activitat Gratuïta

Activitat Gratuïta

Dades de contacte

Gema Vives