Museu Palau Mercader

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader - Oferta Pedagògica

Conèixer el Castell de Cornellà: La troballa dels tres castells

Museu Palau Mercader
A les 10h.
Cornellà de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   EP: CS 


L'activitat s'estructura en dues fases:
- Treball previ a l'aula per preparar la sortida de tal manera que els alumnes es trobin en situació òptima per entendre i assimilar allò
que descobriran.
- Treball de camp al Castell, que comença amb una breu introducció a l'arqueologia, a partir dels materials trobats en les excavacions al
Castell de Cornellà i exposats a les vitrines de la planta baixa. L'activitat segueix el fil del bloc de notes i els materials recuperats d'un
antic arqueòleg desaparegut, que dona pistes i provoca interrogants per iniciar la descoberta del Castell. Els alumnes participen en la
lectura del diari de l'arqueòleg i, per equips, han de localitzar, situar i dibuixar pistes materials que després posen en comú. A partir
d'aquestes i d'altres pistes, descobriran les superposicions arquitectòniques -tipus de pedres diferents, murs nous que tallen portes
antigues- o la utilitat dels festejadors, de la galeria porxada o de les finestres espitlleres.
Un repàs final dels elements observats ajuda a consolidar conceptes i la descoberta de les diferents funcions i transformacions del
Castell.

Aquesta activitat es podrà realitzar a partir del segon trimestre, sempre i quan les sales on es desenvolupa estiguin disponibles

Material

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEduDocs/2015_2016/C3_Mestres.pdf http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/fitxa.aspx?idActivitat=2171

Objectius

* Conèixer el Castell de Cornellà com un element patrimonial singular de la ciutat.
* Descobrir el patrimoni arquitectònic i material en general, com a font d'informació a l'abast.
* Conèixer els processos i adquirir habilitats d'observació i deducció a partir del patrimoni material.
* Valorar, respectar i estimar el patrimoni cultural en general i el local, en particular.
* Conèixer algunes de les etapes constructives més destacables del Castell.
* Conèixer els diferents usos que ha tingut l'edifici.
* Conèixer diferents tipus d'obertures: porta, galeria, espitllera, finestra .
* Conèixer algunes de les formes constructives bàsiques relacionades amb les obertures, segons els materials i l'època: llinda, arc,
finestres geminades, festejadors.
* Relacionar el tipus d'obertures i les seves formes constructives amb les diverses funcions del Castell.

Lloc

La primera part a l'aula.
La segona part al Castell.

Inscripció

Telèfon 93 474 51 35 ¿ 93 377 02 12 extensió 1132
De dilluns a divendres de 10 a 14h.
correu: museumercader@aj-cornella.cat

Pagament

Gratuït per a les escoles públiques i concertades de Cornellà de Llobregat.
Aquesta activitat no s'ofereix a escoles d'altres municipis.

Més informació

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/Llistat.aspx?c=3&id=3

Activitat accessible

si

Monitoratge

si

Comparteix: