Museu Palau Mercader

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader - Oferta Pedagògica

Cada pedra al seu temps

Museu Palau Mercader
De dilluns a divendres a les 9:30h (excepte dimarts)
Cornellà de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Cicles formatius  ESO 


L'itinerari s'estructura en quatre parts:
*A l'aula, presentació de l'itinerari i introducció al coneixement de la ciutat.
*Al Castell, presentació de l'itinerari, els materials de treball i la dinàmica de funcionament per equips.
*Al carrer, treball de camp per equips de 5 o 6 alumnes, seguint les pautes del dossier de treball i les explicacions del/de la monitor/a,
per descobrir els continguts teòrics a cada punt d'aturada: Castell, Masia de Can Vallhonrat, columnes preromàniques, Plaça de
l'Església, Restes arqueològiques del voltant de l'església de Santa Maria, masia de Can Maragall, Rambla i escola Anselm Clavé.
*A l'aula, conclusió de les activitats del dossier que han quedat pendents.

Objectius

*Comprendre els processos històrics de creixement i transformació de Cornellà a partir dels testimonis patrimonials i de la trama urbana.
*Potenciar el coneixement i el respecte del patrimoni cultural, històric i artístic de l'entorn local de l'alumne.
*Analitzar el paisatge urbà i la seva transformació a través de croquis, plànols i dibuixos.
*Identificar elements singulars de Cornellà, a nivell històric i artístic i comprendre el valor i el significat que tenen.
*Reflexionar sobre la integració de les traces del passat en el desenvolupament modern de la localitat i la seva permanència en l'aspecte
actual del municipi.

Lloc

La primera i la quarta parts, a l'aula.
La segona part al Castell de Cornellà.
La tercera part, al carrer.

Lloc de trobada

Castell de Cornellà

Inscripció

Telèfon 93 474 51 35 ¿ 93 377 02 12 extensió 1132
De dilluns a divendres de 10 a 14h.
correu: museumercader@aj-cornella.cat

Pagament

Gratuït per a les escoles públiques i concertades de Cornellà de Llobregat.
Aquesta activitat no s'ofereix a escoles d'altres municipis.

Més informació

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/Llistat.aspx?c=3&id=3

Comparteix:


Durada

2h

Activitat Gratuïta

Activitat Gratuïta

Participants

grups de 15 alumnes

Dades de contacte

Gema Vives