Museu Palau Mercader

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader - Oferta Pedagògica

Descobrim els barris de Cornellà. Itinerari Fontsanta-Fatjó

Museu Palau Mercader
de dilluns a divendres a les 9'30h.
Cornellà de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   EP: CM  EP: CS 


L'itinerari s'estructura en tres fases:
*A l'aula, inici del treball del quadern de descoberta.
*Al carrer, treball de camp per equips de 5 o 6 alumnes, seguint les pautes del dossier de treball i les explicacions del/de la monitor/a, per
descobrir els continguts teòrics a cada punt d'aturada: Quatre Camins amb Can Trabal, el Centre Comercial Llobregat i l'edifici AGBAR, el
Carrer Soler i Cortada, Can Suris, Fontsanta, Can Camprubí, el Parc de la Infanta i el Canal de la Infanta.
*A l'aula, l'activitat de cloenda i recapitulació del dossier de treball.

Material

en revisió

Objectius

*Treballar la idea de barri com a unitat territorial característica dins d'una ciutat com Cornellà.
*Conèixer els barris Fontsanta-Fatjó , la seva configuració, la població, els serveis, el comerç, etc.
*Treballar pautes d'observació de l'entorn i comunicació amb els veïns com a font d'informació..
*Treballar processos de relació i deducció per tal d'extreure'n conclusions pròpies i comprendre l'entorn.
*Fomentar el respecte i l'estima pels barris de Fontsanta-Fatjó i, per extensió de la ciutat.
*Fomentar la convivència en un entorn urbà comú.

Lloc

La primera i la tercera part a l'aula.
La segona part, al carrer.

Lloc de trobada

Plaça Mary Sant Pere

Inscripció

Telèfon 93 474 51 35 ¿ 93 377 02 12 extensió 1132
De dilluns a divendres de 10 a 14h.
correu: museumercader@aj-cornella.cat

Pagament

Gratuït per a les escoles públiques i concertades de Cornellà de Llobregat.
Aquesta activitat no s'ofereix a escoles d'altres municipis.

Més informació

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/Llistat.aspx?c=3&id=3

Monitoratge

si

Comparteix:


Durada

2h

Activitat Gratuïta

Activitat Gratuïta

Participants

15 alumnes per grup

Dades de contacte

Gema Vives