Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Taller: Les Termes romanes de Sant Boi de Llobregat

Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   EP: CI  EP: CM  EP: CS 


L'activitat consta d'una introducció teòrica al món termal i visita comentada al monument. A la part pràctica es construeixen unes termes a partir de les peces d'una maqueta desmuntada. A cada nivell educatiu es posarà en relleu un aspecte preponderant del tema, per tal d'adequar els continguts a la comprensió de l'alumnat.

Material

Dossier didàctic, maqueta desmuntable de les termes, projecció virtual. Botí del taller: Retallable de les termes de Sant Boi per a l¿escola

Objectius

L'objectiu d'aquest taller serà la comprensió de l'estructura termal i la seva distribució espacial específica, així com del funcionament de l'hipocaust - en el qual es farà un èmfasi especial, donada la seva dificultat -. Per aconseguir-ho, els alumnes construiran un model de termes i un hipocaust, descobrint, per exemple, com s'abastaven d'aigua i com aquestes s'evacuaven.

Monitoratge

Sí.

Comparteix:


Durada

1hora i 30 minuts.

Participants

Grup classe.

Preu

1,8 EUR. per alumne (mínim 27,00 EUR. per grup).

Dades de contacte

Tel. 93 652 81 14. De dimarts a divendres de 10 a 13 h.


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics

Carrer del Pont 9
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
936351250
museusantboi@gmail.cat
http://www.museusantboi.cat