Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)

Va de retrats!

Museu de Terrassa. Casa Alegre de Sagrera
a convenir
Terrassa  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  EI 


El taller es desenvolupa en dues parts:
- introducció del concepte de línia, de forma i de color i de la tècnica artística del retrat a partir de la observació i anàlisi de diferents produccions artístiques. Després, cada alumne realitza un retrat de manera personal i creativa.

Es demana la participació dels mestres i acompanyants

Lloc

Casa Alegre de Sagrera

Monitoratge

si

Comparteix:


Durada

1hora i 30 minuts

Participants

20 alumnes per grup

Preu

78 euros per grup i taller

Dades de contacte

Montse Trias, tel. 93 739 70 72