Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Taller: La fabricació dels paviments a les termes romanes

Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   ESO  ESO: 1r. cicle 


La primera part s'inicia amb una visita guiada a les termes, on l'educador/a posarà l'accent sobre els aspectes constructius de l'edifici, i quins eren els oficis principals complementaris de l'arquitectura. A la segona part, ja a l'aula del museu, es passarà la projecció virtual amb comentaris per part de l'educador i dels alumnes. Seguidament, mitjançant el dossier didàctic, es descobrirà la forma de fer paviments diversos (Opus Signinum, Opus Tessellatum, Opus Sectile i Opus Spicatum).
Finalment, el grup, dividit en diversos equips de treball, fabricaran un sectile i un tessellatum amb el material de camp.

Material

Dossier didàctic, material de camp, projecció virtual. Botí del taller: petit paviment per a l¿Institut

Objectius

L'activitat permetrà conèixer els diferents oficis qui intervenien a la construcció d'un edifici termal, destacant els paviments, les seves tipologies i els processos de preparació dels sòls, les diverses capes, els materials, etc.

Monitoratge

Sí.

Comparteix:


Durada

2 hores

Participants

Grup classe.

Preu

1,8 EUR. per alumne (mínim 27,00 EUR. per grup).

Dades de contacte

Tel. 93 652 81 14. De dimarts a divendres de 10 a 13 h.


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics

Carrer del Pont 9
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
936351250
museusantboi@gmail.cat
http://www.museusantboi.cat