Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Taller: La vida quotidiana dels ibers

Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   EP 


Introducció teòrica d'una hora, amb projecció de diapositives, on s'exposarà l'estructura social ibèrica, els poblats, l'art, la religió i l'escriptura. Part pràctica on es fabricarà ceràmica a mà i a torn lent amb decoracions diverses, utilització del teler vertical, confecció de plaques de cinturó, bastiment de murs de construcció amb la tecnologia de l'època i escriptura amb semi sil.labari ibèric

Material

Dossiers didàctics, material de camp, suports audiovisuals. Boti del taller: tot el que es fabriqui

Objectius

Coneixement de la cultura ibèrica i de la proto - història de Catalunya.

Pagament

(*)Activitat parcialment subvencionada per a les escoles de Sant Boi.

Monitoratge

Sí.

Comparteix:


Durada

3 hores.

Participants

Grup classe.

Preu

4,00 EUR. per alumne (80,00 EUR. per grup). (*)

Dades de contacte

Tel. 93 652 81 14. De dimarts a divendres de 10 a 13 h.


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics

Carrer del Pont 9
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
936351250
museusantboi@gmail.cat
http://www.museusantboi.cat