Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Prehistòria i arqueologia

En Xefrèn i l'Aila ens conviden a casa seva. Taller de prehistòria

Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Prehistòria i arqueologia   EP 


Introducció teòrica, amb projecció de diapositives, d'una hora de durada, on es presentaran aspectes com la consecució del foc, l'hàbitat dispers, les eines de sílex, religió, art, habitatge, agricultura, ramaderia, etc. Part pràctica amb activitats experimentals paleolítiques (fabricació d'eines de sílex, llançament amb propulsor, tir amb arc, art rupestre) i neolítiques (ceràmica a mà, decoració impresa, collars, telers).

Material

Dossiers didàctics, material de camp, suports audiovisuals. Botí del taller: Tot el que es fabriqui.

Objectius

Coneixement de la períodes paleolític i neolític per tal d'entendre les formes de vida, la tecnologia i els sistemes de creences prehistòrics.

Pagament

(*) Aquesta activitat serà parcialment subvencionada per a les escoles de Sant Boi.

Monitoratge

Sí.

Comparteix:


Durada

3 hores.

Participants

Grup classe

Preu

4.00 EUR. per alumne (80,00 EUR. per grup). (*)

Dades de contacte

Tel. 93 652 81 14. De dimarts a divendres de 10 a 13 h.


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics

Carrer del Pont 9
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
936351250
museusantboi@gmail.cat
http://www.museusantboi.cat