Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)

Les façanes de Raspall: Modernisme a Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu
De dimarts a divendres, de 9.30 a 12 h.
Cardedeu  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  EP  EP: CM 


A través d'un itinerari, es pretén donar a conèixer algunes de les manifestacions de l'arquitecte modernista Raspall, atenent a les característiques
principals del seu estil.

Activitats d'observació i descripció de les obres, fent especial atenció al procés de creació i disseny d'una façana. L'activitat es clou amb la realització
d'un mural modernista.

Material

Fitxes didàctiques per a l'alumnat. Materials relacionats amb la vida i obra de l'arquitecte. Materials del taller.

Més informació

https://museudecardedeu.cat/museu-arxiu/planifica-la-visita/

Monitoratge

obligatori

Comparteix:


Durada

2 hores

Participants

25 alumnes màxim per monitor

Preu

60 euros per grup sense taller.

Dades de contacte

Marta Núñez Telf: 93 871 30 70