Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)

El modernisme a Sabadell (itinerari)

Museu d'Art de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Batxillerat  Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO 


Es tracta d'un recorregut pel centre de la ciutat per tal d'observar els edificis i altres elements modernistes.
S'inicia davant de l'Hotel Suís i segueix pel carrer de la Indústria i carrers adjacents, on es conserven la majoria d'edificis modernistes de la ciutat . El
treball durant el recorregut es complementa amb un dossier que inclou exercicis per realitzar a l'aula.

Es demana puntualitat. El professorat ha d'assistir a l'activitat amb els alumnes. Aquesta activitat també es pot fer en anglès i francès.

Material

Quadern didàctic per a alumnes de primària.

Objectius

Objectius:
- Conèixer els elements arquitectònics i decoratius d'aquest corrent a la ciutat.
- Reconèixer els materials i tècniques emprats.
- Fomentar el respecte pel patrimoni.

Competències bàsiques:
- Competència artística i cultural
- Competència d¿aprendre a aprendre
- Competència d¿autonomia i iniciativa personal

Lloc

Itinerari pels carrers del centre de Sabadell

Lloc de trobada

Davant de l'Hotel Suís (carrer indústria/carrer de l'estació).

Inscripció

Museu d'Art de Sabadell`
Telèfon: 93 725 71 44
mmallol@ajsabadell.cat

Pagament

S'ha de realitzar una setmana abans de l'activitat, mitjançant el sistema de liquidació establert a les ordenances municipals. S'informarà en el moment
de la inscripció.

Més informació

http://www.museus.sabadell.cat/

Activitat accessible

Monitoratge

Comparteix:


Durada

2 hores

Participants

25 màxim

Preu

64,50 EUR. Gratuït per als centres educatius d'ensenyament reglats domiciliats a Sabadell

Dades de contacte

Montse Mallol. Tel. 93-725.71.44


Museu d'Art de Sabadell

C. Doctor Puig, 16
08202 SABADELL
937257144
mas@ajsabadell.cat
http://museus.sabadell.cat