Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Granollers, espai i temps. Època medieval i moderna

Museu de Granollers
Dimarts i dijous, de tot el curs, horari escolar. Hores convingudes
Granollers  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP: CS  ESO  ESP 


Visita i treball a la nova exposició permanent del Museu, que és un intent de síntesi des de les èpoques més antigues fins a les portes de l'època contemporània. Els eixos bàsics d'aquesta visió de la història són el treball, el pensament i la vida quotidiana. L'espai dedicat al neolític mostra unes formes de vida i d'economia de supervivència dels primers pobladors que vivien als entorns de l'actual Granollers, i una estructura funerària típica d'aquesta zona.
Aquest període de la història està representat mitjançant escenes que plasmen la vida de la vila i el mercat, la fonda i les manifestacions religioses.

Material

Guia didàctica

Crèdits

Organitza: Museu de Granollers

Més informació

http://www.museugranollers.org

Monitoratge

Un monitor per cada 15 alumnes

Comparteix:


Durada

Tot el curs

Participants

Grup classe

Preu

1,80 Euros per alumne

Dades de contacte

Rosa Jansana. Museu de Granollers. 93 870 65 08 (9 a 14 h.)


Museu de Granollers

Carrer d'Anselm Clavé, 40-42
08401 GRANOLLERS
938426840
museu@ajuntament.granollers.cat
http://www.museugranollers.cat