Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Granollers, espai i temps. Època contemporània

Museu de Granollers
Dimarts i dijous, de tot el curs, horari escolar. Hores convingudes
Granollers  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP: CS  ESO  ESP 


Visita i treball a la nova exposició permanent del Museu, que és un intent de síntesi des de les èpoques més antigues fins a les portes de l'època contemporània. Els eixos bàsics d'aquesta visió de la història són el treball, el pensament i la vida quotidiana. L'espai dedicat al neolític mostra unes formes de vida i d'economia de supervivència dels primers pobladors que vivien als entorns de l'actual Granollers, i una estructura funerària típica d'aquesta zona.
Aquest període de la història porta com a subtítol Els grans canvis i està representat mitjançant les escenes: Dels conreus a les fàbriques; Carretera i trens, els nous camins d'una vila que esdevé ciutat; El desenvolupament econòmic; Granollers industrial; República i guerra: de l'esperança a la tragèdia; de l'autarquia a la represa econòmica dels anys seixanta, i Les transformacions urbanes i la indústria granollerina a l'entrada del segle XXI.

Material

Guia didàctica

Crèdits

Organitza: Museu de Granollers

Més informació

http://www.museugranollers.org

Monitoratge

Un monitor per cada 15 alumnes

Comparteix:


Durada

60

Participants

Grup Classe

Preu

1,80 Euros per alumne

Dades de contacte

Rosa Jansana (Museu de Granollers) HORARI: feiners de 9 a 14 h


Museu de Granollers

Carrer d'Anselm Clavé, 40-42
08401 GRANOLLERS
938426840
museu@ajuntament.granollers.cat
http://www.museugranollers.cat