Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Taller d'arqueologia: 'Els detectius del passat'

Museu municipal de Molins de Rei
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Molins de Rei  Ciències socials, història i etnologia   EP: CS  ESO  ESP 


Introducció a l'activitat:
Projecció de diapositives amb escenes reals de diferents excavacions per poder conèixer el procés arqueològic: localització del jaciment, excavació, siglat, inventari i estudi dels materials.

Treball pràctic:
- Excavació: els alumnes excavaran en un jaciment preparat amb diferents nivells.
- Laboratori: analitzarem el material que els alumnes hagin trobat i deduirem de quines èpoques són els diferents nivells i quins indrets han estat excavant. Finalitzarem omplint una fitxa d'inventari i siglant una ceràmica.

Material

Dossier per a cada alumne

Inscripció

Reserva activitat:
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h
Telèfon: 93 680 37 31, ext. 193

Comparteix:


Durada

De 2.30 a 3 hores

Participants

En grups de 20 a 29 alumnes

Preu

4 EUR /alumne (80 EUR, preu mínim de grup)


Museu municipal de Molins de Rei

Carrer del Pintor Fortuny, 55.
08750 MOLINS DE REI
936803340
museu@molinsderei.cat
https://www.molinsderei.cat/museu/