Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Taller: La decoració mural a les termes romanes

Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   ESO: 2n cicle  ESP 


La primera part s'inicia amb una visita a les termes. Els alumnes tindran un dossier amb esquemes de decoracions, i tot un seguit de breus activitats per tal d'establir un diàleg amb l'educador/a, centrat sobre l'art aplicat a la decoració.
A la segona part, a l'aula del museu, es passarà un vídeo amb exemples d'art romà i comentaris.
Com fase de síntesi, i prèvia explicació de la tècnica, els alumnes fabricaran un fragment de pintura al temple, inspirats de les imatges que han vist abans.

Material

Dossier didàctic, material de camp, vídeo. Botí del taller: petit fragment de pintura qui realitzin per a l¿Institut

Objectius

L'activitat es centre en l'aspecte estètic de la construcció, amb la decoració mural com centre d'interès. Es destacaran els estils pictòrics, les decoracions geomètrics, zoo i antropomòrfiques, les tècniques emprades, el tractament de la figura humana i de la perspectiva, i al mateix temps s'introduirà un vocabulari tècnic referit a l'art romà.

Monitoratge

Sí.

Comparteix:


Durada

2 hores.

Participants

Grup classe

Preu

1,80 EUR. per alumne (mínim 27,00 EUR. per grup).

Dades de contacte

Tel. 93 652 81 14 De dimarts a divendres de 10 a 13 h.


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics

Carrer del Pont 9
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
936351250
museusantboi@gmail.cat
http://www.museusantboi.cat