Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Exposició permanent del Castell Cartoixa de Vallparadís

Museu de Terrassa. Castell Cartoixa Vallparadís
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Tots els nivells 


L'activitat es centra, a petició del grup, en la visita guiada per un o més àmbits de l'exposició permanent del Museu de Terrassa, ubicada al mateix Castell Cartoixa de Vallparadís, l'exposició presenta els següents àmbits:· Prehistòria, món antic i època altmedieval; Món medieval; Món modern; Món contemporani.

La concertació de l'activitat haurà de fer-se amb un mínim de dues setmanes d'antelació.

Lloc

Castell cartoixa de Vallparadís

Comparteix:


Durada

1 hora

Participants

25 persones per grup

Preu

28 eur per hora de monitoratge i grup

Dades de contacte

Montse Trias. Tel. 93 739 70 72