Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)

Tècniques pictòriques:oli sobre tela o tremp d'ou

Museus de Martorell. L'Enrajolada, Casa Museu Santacana
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h. Cal concertar l'activitat amb antelació.
Martorell  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Batxillerat  Casals d'estiu  Cicles formatius  EE  EP  ESO  Esplais 


L'alumnat participant realitza una visita comentada a la col·lecció de pintura de l'Enrajolada, aprenent a mirar i analitzar formalment (tècnica, tractament de la llum i del color, corrent estètic...) i iconogràficament un quadre (temàtica i elements o personatges representats). A continuació, aquests realitzen el taller i es preparen els colors amb els pigments i els aglutinants corresponents a la tècnica escollida (oli o tremp d'ou). Finalment, l'alumnat pinta seguint la tècnica escollida.

Converteix-te en un personatge de l'edat Mitjana i descobreix com es pintava sobre fusta amb un curiós ingredient. Després amb pigments naturals fan la seva obra amb una d'aquestes tècniques.

Material

Dossier de documentació i descripció de la proposta per als educadors. Dossier per als alumnes. Es recomana als alumnes que potin bata.

Lloc

L'Enrajolada, Casa Museu Santacana
C/ De l'Aigua, 1

Monitoratge

2 monitors per grup.

Comparteix:


Durada

2 hores.

Participants

Grup classe.

Preu

2'48 EUR/alumne (tremp d'ou) i 3'15 EUR/alumne (oli sobre tela)

Dades de contacte

Serveis Didàctics dels Museus de Martorell Tel. 93 774 22 23. De 10 a 14 h.


Museus de Martorell. L'Enrajolada, Casa Museu Santacana

C. Francesc Santacana, 15 (accés jardí C. Aigua)
08760 MARTORELL
937742223
museus@martorell.cat
http://museus.martorell.cat/