Oferta pedagògica

De la manufactura a la fàbrica

Museu de l'Art de la Pell. Col·lecció A. Colomer Munmany
Cal fer reserva prèvia
Vic  Temes diversos   EP: CS  ESO 


Aprofitant el treball artesanal que observem en els objectes de la col·lecció del Museu de l'Art de la Pell de Vic es proposa un itinerari pel museu amb la voluntat de descobrir la diferència que hi ha entre el treball artesanal i els procediments industrials.

Monitoratge

si

Comparteix:


Participants

25

Preu

64

Dades de contacte

93.883.32.79