Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències naturals, ecologia

Itinerari pel Delta del Llobregat

Museu del Prat. Sala d'exposicions. Cèntric Espai Cultural
Dimecres, dijous i divendres. De 10 a 13 h, per a educació infantil i de 10 a 14 h per la resta de nivells.
El Prat de Llobregat  Ciències naturals, ecologia   Tots els nivells 


Activitats que aprofiten els recursos que el mateix territori deltaic ofereix; des de visites a equipaments com el Centre d'Interpretació del Delta, fins a passejades per les Reserves Naturals. Els objectius plantejats són: conèixer la riquesa ecològica del Llobregat i els usos que es fan d'aquest territori; generar actituds de respecte envers l'entorn; i despertar l'interès per la conservació del medi amb una implicació personal activa.

Material

Material adequat a cada nivell educatiu. Dossier per al professorat, amb una proposta de materials previ i posterior. Dossier per a l'alumne, amb fitxes de camp per treballar durant l'itinerari.

Monitoratge

Obligatori.

Comparteix:


Durada

De 3 a 4 hores, segons nivell.

Participants

Màxim 25 persones.

Preu

141,54 EUR. per grup. 126,21 EUR. per grups d'educació infantil.

Dades de contacte

Educadors Ambientals de l'Ajuntament del Prat. Tel. 93 370 90 02. De 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h.