Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)

Mira qui et mira. Els retrats de la col·lecció permanent

Museu d'Art de Sabadell
Cal concertar dia i hora.
Sabadell  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  EP 


Un personatge explicarà un conte als infants en el qual els protagonistes són personatges dels quadres, centrant així la mirada sobre les obres, alhora
que els submergeix en el Sabadell d'aquell temps.
Després un monitor amb l'ajut d'objectes, materials i jocs participatius ajudarà a prendre consciència de les expressions i dels sentiments que podem
trobar a les obres i de la varietat de maneres de com els artistes s'expressen.
Taller. Activitat que es desenvolupa a les sales d'exposició i/o a l'aula didàctica, on la part més important és l'experimentació, sempre sota la guia d'un
monitor.

Es prega puntualitat. Els professors acompanyaran els alumnes durant tota la sessió.

Material

Quadern de treball

Objectius

Objectius:
- Apropar els nens i nenes a diferents maneres de representar figures i cares, per tal d'ajudar-los a avançar en la pròpia representació.
- Aprendre a diferenciar expressions i sentiments de la cara i del cos.
- Fomentar la imaginació i la creativitat a partir de l'expressió plàstica i corporal.
- Conèixer les diferents tècniques i suports utilitzats pels artistes.
- Veure la relació entre les obres d'art i el moment històric i social.
- Apropar l'art sabadellenc als infants.

Competències bàsiques:
- Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Competència d'aprendre a aprendre
- Competència d'autonomia i iniciativa personal

Lloc

Museu d'Art de Sabadell
Dr. Puig, 16
08202 Sabadell

Inscripció

Museu d'Art de Sabadell`
Telèfon: 93 725 71 44
mmallol@ajsabadell.cat

Pagament

S'ha de realitzar una setmana abans de l'activitat, mitjançant el sistema de liquidació establert a les ordenances municipals. S'informarà en el moment
de la inscripció.

Més informació

http://www.museus.sabadell.cat/

Activitat accessible

Monitoratge

Comparteix:


Participants

Màxim 25

Preu

135 EUR

Dades de contacte

Montse Mallol. Tel. 93 725 71 44


Museu d'Art de Sabadell

C. Doctor Puig, 16
08202 SABADELL
937257144
mas@ajsabadell.cat
http://museus.sabadell.cat