Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)

De professió ... Guia!

Museu de Terrassa
Durada: 1r dia: 1 hora i mitja (visita guiada a càrrec del monitor del Museu). Treball al centre escolar: a determinar. I el darrer dia 1 hora (visita guiada a càrrec dels alumnes).
Terrassa  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  EP: CS  ESO: 1r. cicle 


L'APS és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un projecte en el qual els
participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
Els nois i noies donaran a conèixer la Casa Alegre de Sagrera a un col·lectiu mitjançant la metodologia de difusió que vulguin elaborar.
El punt de partida és una visita a la Casa Alegre de Sagrera, a càrrec d'un/a monitor/a del Museu. La visita serveix per explicar
l'evolució històrica i artística de l'edifici, per presentar el projecte didàctic del Museu i les eines de les que disposa i, sobretot, per
plantejar al grup el repte de dissenyar i realitzar una visita de la Casa Alegre a un grup que escullin.
A partir d'aquí, s'inicia un treball a l'escola per preparar la visita que faran els nois i noies: el guió i els materials didàctics (disfresses
per fer una teatralització, material per explicar un conte, titelles, reproducció d'objectes, fotografies, jocs).
Per finalitzar aquest procés, l'alumnat tornarà a la Casa Alegre de Sagrera per presentar la seva activitat a altres companys d'escola,
familiars, AMPA del centre educatiu, grups del seu barri... i així ajudar a difondre el patrimoni de la ciutat.

Activitat d'Aprenentatge i Servei - APS

Material

- Full informatiu Aprenentatge servei - Quadern del Museu i Dossier didàctic núm. 2: 'La casa Alegre de Sagrera' - Catàleg del Museu núm. 7: Les arts modernistes aplicades a Terrassa - Maqueta tàctil de la casa i textos adjunts a la maqueta en braille - DVD Art Nouveau & Society

Objectius

- Conèixer el patrimoni històric i artístic de la ciutat.
- Treballar el procés d'industrialització (àrea de socials).
- Formar part de la societat i estimar i respectar els elements patrimonials que la formen.
- Treballar el guió de la visita (àrea de llengua).
- Aconseguir competències relacionades amb les habilitats per parlar davant del públic.
- Adquirir un compromís a fer un producte final de qualitat.
- Aprendre a treballar en equip. Repartiment de feines. Adquirir competències organitzatives i de gestió.
- Assumir responsabilitats.

Més informació

http://www.terrassa.cat/visites-itineraris-i-tallers

Activitat accessible

Planta baixa i pati accessibles amb suport per a persones amb mobilitat reduïda.

Comparteix:


Participants

30 màxim

Preu

48 EUR + entrada

Dades de contacte

Marta de Juan Castella


Museu de Terrassa

Casa Soler i Palet. Carrer de la Font Vella, 28
08221 TERRASSA
937397072
museudeterrrassa@terrassa.cat
http://www.terrassa.cat/museu