Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Visita guiada + taller La joieria prehistòrica

Museu de Gavà. Parc Arqueològic Mines de Gavà
De dilluns a divendres de 10 a 18 h.
Gavà  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  EP  ESO 


De les Mines Prehistòriques de Gavà, se n'extreia un mineral de color verd emprat per a l'elaboració de joies: la variscita. Semblant a la turquesa, a la variscita se li atribuïen valors i atributs màgics vinculats amb la fertilitat de la terra.
Mitjançant una activitat plàstica, la reconstrucció del procés d'elaboració de les joies, els alumnes entraran en contacte amb la cultura i la tecnologia de l'època neolítica d'una manera lúdica. Un element creatiu que després s'enduran a casa com a record.

Objectius

·Reflexionar sobre el valor simbòlic i social que l'ornamentació ha tingut i té al llarg de la història i en totes les societats conegudes fins ara.
·Conèixer objectes del passat.
·Experimentar el procediment de fabricació d'una joia al neolític.

Inscripció

Informació i reserves al 93 263 96 50

Pagament

Consulteu descomptes en horaris especials

Més informació

http://www.patrimonigava.cat/serveipedagogic

Monitoratge

Comparteix:


Durada

2 h/ 3 h

Participants

Grup/Classe

Preu

8.60/9.20 EUR/alumne

Dades de contacte

932639650