Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Prehistòria i arqueologia

L'arqueòleg, un detectiu del passat

Museu de Gavà
De dimarts a divendres de 9.30 a 13 h.
Gavà  Prehistòria i arqueologia   EP: CS 


Aquesta és una activitat perquè els alumnes que comencen a estudiar història puguin fer un petit treball d'investigació, aprofundint sobretot en alguns continguts procedimentals, com l'ús de fonts d'informació directes, la utilització de tècniques de registre d'informació etc. Tot això ho faran a partir de l'excavació d'un jaciment arqueològic simulat, un exercici participatiu i engrescador que permetrà introduir o completar el treball fet a classe. Presentació i introducció de conceptes bàsics: la formació d'un jaciment i la seva excavació. Excavació d'un parterre dividit en vuit zones on es reprodueixen les restes d'un assentament neolític. Registre de la informació obtinguda: dibuix de les restes que s'han trobat i sistematització de la informació en fitxes. Formulació d'hipòtesis sobre el significat de les restes trobades. Posada en comú dels resultats i interpretació de les dades.

Inscripció

Informació i reserves al tel. 93 263 96 50

Més informació

http://www.patrimonigava.cat/serveipedagogic

Monitoratge

Comparteix:


Durada

1,5 h

Participants

Grup/classe

Preu

3,20 EUR/alumne.

Dades de contacte

Servei d'informació del Museu. Tel. 93 263 96 50 De dimarts a divendres de 9 a 14 h.


Museu de Gavà

Plaça Dolors Clua 13-14
08850 GAVA
932639610
museu@gava.cat
http://www.patrimonigava.cat