Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències Naturals: coneixement del medi natural

Els sistemes naturals del Delta del Llobregat

Museu de Gavà
De dimarts a divendres de 9.30 a 13 h.
Gavà  Ciències Naturals: coneixement del medi natural   EP: CS  ESO 


Amb una visita a les reserves naturals del delta del Llobregat i al Museu de Gavà, els alumnes podran veure i estudiar tots els aspectes referents a un ecosistema dèltic: la formació, la vegetació, la fauna, tant macroinverte-brats aquàtics com ocells, i la problemàtica actual d'un espai natural envoltat per les infraestructures d'una gran àrea metropolitana.
El taller inclou diverses activitats amb una marcada metodologia experiencial, com l'observació directa, in situ, de la vegetació d'aiguamoll, la identificació d'ocells amb prismàtics o la pesca de macroinvertebrats per al posterior anàlisi al laboratori.

Objectius

·Fer-se preguntes sobre fenòmens del món natural.
·Plantejar-se els efectes de l¿activitat humana sobre el medi.
·Elaborar explicacions racionals tenint en compte les observacions.
·Apreciar el plaer que comporta arribar a trobar explicacions racionals dels fets.
·Descobrir la utilitat de l¿aplicació de procediments i d¿actituds científiques.
·Adquirir aptituds per al treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant.

Lloc

Museu de Gavà

Inscripció

Informació i reserves al tel.93 263 96 50

Més informació

http://www.patrimonigava.cat/serveipedagogic

Monitoratge

Sí.

Comparteix:


Durada

4,5 h

Participants

Grup/Classe

Preu

6,30 EUR/alumne.

Dades de contacte

Servei d'informació del Museu. Tel. 93 263 96 50 De dimarts a divendres de 9 a 13 h.


Museu de Gavà

Plaça Dolors Clua 13-14
08850 GAVA
932639610
museu@gava.cat
http://www.patrimonigava.cat