Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències Naturals: coneixement del medi natural

Fem parlar les roques del Garraf

Museu de Gavà
De dimarts a divendres de 9.30 a 13 h.
Gavà  Ciències Naturals: coneixement del medi natural   EP: CS 


La rica i diversa geologia del massís del Garraf fa que sigui un indret idoni perquè els alumnes puguin descobrir, de primera mà, els principals tipus de roques i les formacions geològiques que s¿hi presenten, sense haver de fer grans desplaçaments.
Una anàlisi acurada de les roques al laboratori amb l'ús d'instrumental científic, i una posterior sortida al massís per veure les principals formacions geològiques, donaran a l'alumne les eines per poder extreure la informació continguda a les roques, i que ens explica la història geològica, que va des de les pissarres paleozoiques, de fa més de 400 milions d'anys, fins a les calcàries del mesozoic, passant pels gresos del triàsic.
El taller inclou diverses activitats pràctiques i amb treball cooperatiu, com la manipulació i experimentació amb les roques o l'observació directa, anàlisi i descripció, in situ, de les formacions geològiques del massís del Garraf.

Objectius

·Descobrir la importància del treball manipulatiu per a la geologia.
·Descobrir la importància de plantejar-se preguntes al voltant de les característiques de les roques i valoració del seu interès per ser investigades.
·Aprendre a obtenir conclusions a partir d'evidències i proves experimentals.
·Descobrir la utilitat de l'aplicació de procediments i d'actituds científiques.
·Adquirir aptituds per al treball en grup, adoptant una actitud solidària, cooperativa i dialogant.

Lloc

Museu de Gavà

Inscripció

Informació i reserves al tel. 93 263 96 50

Més informació

http://www.patrimonigava.cat/serveipedagogic

Monitoratge

Comparteix:


Durada

4,5 h

Participants

Grup/classe

Preu

6,30 EUR/alumne.

Dades de contacte

Servei d'informació del Museu. Tel. 93 263 96 50. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.


Museu de Gavà

Plaça Dolors Clua 13-14
08850 GAVA
932639610
museu@gava.cat
http://www.patrimonigava.cat