Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)

Addictes i resistents. El Franquisme i l'antifranquisme a l'Hospitalet, 1939-1975

Museu de L'Hospitalet - Can Riera
de 9 a 14 h
L' Hospitalet de Llobregat  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Batxillerat  ESO: 2n cicle 


A partir d'una curta introducció tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements. Dividirem el grup
classe en quatre subgrups de treball que investigaran els següents temes:

l'economia franquista,
l'educació franquista,
la política franquista, i
la política antifranquista.

Hi ha un aspecte general que es treballa en els quatre grups en el que l'alumne tracta de trobar persones de l'Hospitalet addictes i d'altres resistents al règim tot investigant les seves accions.
A través de la lectura, manipulació, observació i comparació de fotografies, textos i documents de l'època aprofundirem en aquest moment històric i en els continguts proposats.

Material

Dossier de l'educador. Quadern de treball que ajudarà els alumnes a organitzar la recerca i anar responen a les qüestions plantejades.

Objectius

Conèixer l'impacte de la dictadura franquista a l'escola.
Conèixer la vida quotidiana de l'època.
Valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius dels processos.
Conèixer aspectes del franquisme a Catalunya.
Assumir els valors democràtics en la convivència escolar i de l'entorn, rebutjant situacions injustes i discriminatòries.
Expressar els continguts de la recerca, seleccionant informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos.
Conèixer diferents tipus de fonts històriques documentals.
Entendre el valor històric i patrimonial de les fonts històriques com a testimoni del passat.
Analitzar documents de l'època.
Obtenir informació de fonts primàries.
Utilitzar el llenguatge com a eina per construir coneixement i per comunicar-lo, a partir del desenvolupament de les competències
lingüístiques pròpies de la matèria.
Participar activament en una activitat en relació a la recuperació de la memòria històrica.

Lloc

Can Riera espai de memòria de l'Hospitalet
c. Riera de l'escorxador 17
08901 L'Hospitalet de Llobregat

Més informació

http://ow.ly/NRJot

Activitat accessible

si

Monitoratge

si

Comparteix:


Durada

2 h

Participants

24

Preu

33 euros

Dades de contacte

Can Riera, espai de memòria de l'Hospitalet


Museu de L'Hospitalet - Can Riera

Riera de l'Escorxador, 17
08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'
934036110
cultura.memoria@l-h.cat
http://www.museul-h.cat/