Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Prehistòria i arqueologia

El Neolític

Museu de Granollers
Dimarts i dijous, dijous de tot el curs, horari escolar. Hores convingudes.
Granollers  Prehistòria i arqueologia   EA  EP: CS  ESO  ESP 


Aquest taller té com a objectiu que l'alumnat conegui els aspectes essencials de la vida en aquest període prehistòric. Les explicacions i les activitats del taller giren a l'entorn de l'espai de la reconstrucció de l'hàbitat neolític de l'exposició permanent, amb les quals els alumnes poden anar reconstruint ells mateixos la forma de vida de fa uns 5.000 anys amb l'ajut dels elements i de les troballes que se li posaran a l'abast. Així mateix, se li demana un esforç de reflexió per tal que copçar la importància relativa de la cronologia de les diferents èpoques històriques i prehistòriques.

Material

Fitxes didàctiques per als alumnes

Crèdits

Organitza: Museu de Granollers

Més informació

http://www.museugranollers.org

Monitoratge

Un monitor per cada 15 alumnes.

Comparteix:


Durada

60

Participants

Grup classe.

Preu

1,80 EUR. per alumne.

Dades de contacte

Rosa Jansana. Tel. 93 870 65 08 Feiners de 9 a 14 h.


Museu de Granollers

Carrer d'Anselm Clavé, 40-42
08401 GRANOLLERS
938426840
museu@ajuntament.granollers.cat
http://www.museugranollers.cat