Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències Naturals: coneixement del medi natural

Determinem l'estat ecològic del riu

Museu del Ter
De dimarts a divendres, de 9:30 a 17h. Fora d'aquest horari, caldrà coordinar-ho amb el Museu del Ter.
Manlleu  Ciències Naturals: coneixement del medi natural   Batxillerat 


Determinarem l'estat ecològic del riu a partir dels macroinvertebrats aquàtics i la vegetació de ribera. A la vora de l'aigua, calcularem un índex de vegetació de ribera, analitzarem alguns paràmetres fisicoquímics i recollirem una mostra de macroinvertebrats aquàtics, que identificarem amb les lupes binoculars de l'aula del riu.

Si es reserven dues activitats, s'aplicarà un descompte d'un euro per alumne. Aquest taller es pot adaptar a altres localitats. Els preus, amb consulta prèvia, caldrà ajustar-los en funció del temps de dedicació i distància a cada indret.

Lloc

Museu del Ter i passeig del Ter

Lloc de trobada

Museu del Ter

Més informació

http://www.museudelter.cat/

Monitoratge

Si

Comparteix:


Durada

2 h

Participants

Les activitats estan programades per a grups de 25 alumnes.

Preu

5'5 EUR

Dades de contacte

Museu del Ter - 938515176


Museu del Ter

Passeig del Ter, 2
08560 MANLLEU
938515176
info@museudelter.cat
http://www.museudelter.cat