Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme

Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes
Dates i horaris a convenir
Vilanova i la Geltrú  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  EP  ESO 


La visita pretén donar a conèixer la Masia i el llegat - tangible i intangible- que la família Cabanyes hi va deixar, una casa declarada Bé
Cultural d'Interès Nacional tant per la seva arquitectura com pel que s'hi troba, les seves col·leccions i persones que hi visqueren.
La Masia d'en Cabanyes com a nucli del moviment romàntic, amb el llegat d'aquest nissaga que ha marcat la història del Romanticisme
a la comarca del Garraf
i al nostre país.

Les estances conservades mostren al visitant la quotidianitat de l'època i les aficions i professions dels personatges que hi visqueren.
D'aquesta manera, l'alumnat s'apropa a les arts plàstiques, la literatura, la navegació, l'agricultura, el comerç i el col·leccionisme,
posant especial èmfasi en la
figura del poeta romàntic Manuel de Cabanyes (1808-1833).

Així, a través d'una de les famílies més influents i de major renom del seu temps, els i les alumnes comprenen una època fonamental
per al creixement de
Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la comarca del Garraf, palpable encara avui en dia en diferents indrets del nostre entorn.

Adaptació de la visita a l'edat i les característiques del grup. Possibilitat de concertar servei de transport per a centres del Garraf: 130 eur. (autocar de 55 places)

Programa

La visita s'inicia al jardí, presentant la casa com a construcció arquitectònica de gran valor històric i artístic en el context de l'entorn
territorial.

Un cop a l'exposició permanent sobre el Romanticisme, la visita desenvolupa en una primera part el concepte del Romanticisme en el
marc del segle XIX. Amb aquest objectiu es presenten els membres de la família Cabanyes, que serveixen per exemplificar diferents
aspectes del moviment artístic i cultural que va suposar el Romanticisme: Manuel de Cabanyes la literatura, Joaquim de Cabanyes la
pintura, Josep Anton de Cabanyes l'afany de coneixement global¿ A través d'ells, les seves inquietuds i anhels, es tracten les arts
creatives, els avenços científics, les ideologies polítiques i econòmiques del moment.

A la planta noble de la casa es comenten diferents aspectes de la vida quotidiana d'una família benestant i culta. Els espais visitats en
aquesta part de la visita, molt visuals, atreuen l'alumnat que veu en una 'escenografia real' l'empremta del Romanticisme. Mobiliari,
obres d'art, instruments de música, biblioteca- ajuden a copsar una manera d'entendre la vida en un moment concret de la història
recent.

La segona part de l'activitat es reserva perquè l'alumnat reflexioni en veu alta sobre el que acaben de veure. Es planteja una tasca de
grup, per a primària es treballen aspectes concrets de l'exposició i de reconeixement dels diferents membres de la família, mitjançant
un joc d'intercanvi de cartes entre els diferents personatges. Per a secundària incidim més en reflexions sobre imatges i temes tractats
per tal que fixin les característiques del moviment romàntic en la seva globalitat.

Més informació

http://masiadencabanyes.cat/pae/activitat-3-els-cabanyes-el-segle-xix-i-el-romanticisme/

Comparteix:


Durada

1h. 30 min. per sessió

Participants

Màxim 30 alumnes per sessió

Preu

60 eur. per grup/classe

Dades de contacte

93 811 57 15


Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes

Carrer Masia d'en Cabanyes, s/n
08800 VILANOVA I LA GELTRU
938115715
masiadencabanyes@ccgarraf.cat
http://www.masiadencabanyes.cat