Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Geografia i Territori

Coneguem Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu
De dimarts a divendres de 9,30 a 12h.
Cardedeu  Geografia i Territori   EP 


Visita didàctica a alguns dels principals serveis, institucions i equipaments del municipi, amb l'objectiu de conèixer les principals institucions i serveis al ciutadà.
A partir d'una primera aproximació al concepte de municipi, els alumnes realitzaran diferents activitats didàctiques
d'apropament a les institucions, i en cadascuna d'elles, i mantindrant converses amb les persones que hi desenvolupen la seva feina i podran interactuar amb alguns dels objectes representatius de cada institució o servei.

Es pot ampliar o escurçar l'itinerari en funció de l'edat dels escolars i l'objectiu concret amb què es realitzi la visita.

Material

Materials relacionats amb el poble de Cardedeu.

Programa

Itinerari:
L'estudi del poble es realitzarà a partir del següent itinerari:
-l'arxiu del Museu Arxiu Tomàs Balvey, les oficines de l'Ajuntament, la Policia, l'Ambulatori, el Mercat Municipal i Serveis
Socials.

Més informació

http://www.museudecardedeu.cat/espais/activitats-escolars/

Monitoratge

Obligatori.

Comparteix:


Durada

2 hores.

Participants

Màxim 25 alumnes per monitor.

Preu

60 EUR. per grup

Dades de contacte

Marta Núñez. Tel. 93 871 30 70. De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 17 a 20 h.