Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències naturals, ecologia

La Riera de Vallforners

Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu
De dimarts a divendres de 9,30 a 11,30 h.
Cardedeu  Ciències naturals, ecologia   EI  EP  EP: CI 


Adaptació del conte tradicional 'La Perla de Vallforners', que vincula diferents personatges i elements del
bosc en una trama de fantasia i realitat. El conte està representat en un quadern en forma de vinyetes i
dibuixos que serveixen per il·lustrar la sortida de camp i desenvolupar activitats per part de l'alumne en
base als temes: els colors del bosc, les olors del bosc, les textures del bosc i els protagonistes del bosc.
L'itinerari es desenvolupa en els entorns de la riera de Cardedeu, essent una sortida de camp centrada en
l'observació, descripció i anàlisi del medi natural.

Es pot ampliar i escurçar l'itinerari en funció de l'objectiu concret amb què es realitzi la visita.

Material

Quadern d'activitats per l'alumne, adaptat per nivells.

Més informació

https://museudecardedeu.cat/museu-arxiu/planifica-la-visita/

Monitoratge

Obligatori.

Comparteix:


Durada

2 hores.

Participants

Màxim 25 alumnes per monitor.

Preu

60 euros per grup

Dades de contacte

Marta Núñez Tel. 93 871 30 70