Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències Naturals: coneixement del medi natural

Roques i minerals a les Mines Prehistòriques de Gavà

Museu de Gavà
Parc Arqueològic: de dilluns a divendres, de 10 a 18h Museu de Gavà: de dimarts a divendres, de 9.30 a 14 h.
Gavà  Ciències Naturals: coneixement del medi natural   EP: CM  EP: CS 


Els miners del neolític que van excavar les mines prehistòriques de Gavà tenien un gran coneixement de la geologia que els envoltava, és així com van ser capaços de fer quilòmetres de galeries.
Amb un treball d'anàlisi, observació i descripció al laboratori, amb l'ajut d'instrumental científic, els alumnes s'acostaran al coneixement de les roques i minerals que tenien aquest miners de Gavà de fa 6.000 anys.
El taller es basa en activitats pràctiques i treball cooperatiu, com la manipulació i experimentació amb les roques o l'observació i descripció, en grup, de les principals roques i minerals de l'entorn de Gavà, útils en el neolític.
És especialment recomanable per tal de complementar la visita al Parc Arqueològic Mines de Gavà, ja que dóna una visió més profunda de la geologia de l'entorn de les mines, i de les característiques de les roques i minerals útils per als homes i les dones del neolític.

Material

Dossier per preparar la visita.

Objectius

·Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l'observació sistemàtica directa i indirecta i el recull de dades amb els mitjans adequats.
·Descobrir la importància de plantejar-se preguntes al voltant de les característiques de les roques i els minerals i valoració del seu interès per ser investigades.
·Entendre la importància dels recursos geològics per al desenvolupament de la societat humana.
·Plantejar-se els efectes de l'activitat humana sobre el medi.

Lloc

Museu de Gavà i Parc Arqueològic

Inscripció

Informació i reserves al tel. 93 263 96 50

Més informació

http://www.patrimonigava.cat/serveipedagogic

Monitoratge

Sí.

Comparteix:


Durada

1 h

Participants

Grup/classe

Preu

2,70 EUR/alumne

Dades de contacte

Servei d'informació del Parc. Tel. 93 263 96 50 De dilluns a divendres de 10 a 18 h.


Museu de Gavà

Plaça Dolors Clua 13-14
08850 GAVA
932639610
museu@gava.cat
http://www.patrimonigava.cat