Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)

Visita a la casa Alegre de Sagrera

Museu de Terrassa. Casa Alegre de Sagrera
a convenir
Terrassa  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Tots els nivells 


Explicació de l'evolució històrica i arquitectònica de l'edifici. Es centra en aspectes històrics i socials i en aspectes formals i tècnics d'història de l'art.

Material

Quadern per al professor, preu: 2,40 EUR, gratuït per a les escoles que ho sol·licitin. Dossier didàctic per l'alumne, gratuït per a les escoles que ho sol·licitin.

Monitoratge

si

Comparteix:


Durada

1 hora.

Participants

Màxim 30 alumnes.

Preu

28 euros per hora de monitoratge i grup.

Dades de contacte

Montse Trias. Tel. 93 739 70 72