Arxius i documentació

Home > Arxius i documentació > Arxiu Històric de Moià

Arxiu Històric de Moià

Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Moià  Arxiu històric 


Situat a la planta baixa de la Casa Natal de Rafel Casanova, l'arxiu històric té un fons notarial important, amb documentació des de l'any 1276 fins el 1700; compta també amb 1200 pergamins inventariats, de contes, compra i venda, testaments..., el més antic data del 1080.
L'arxiu conté un fons eclesíàstics, de la comunitat de preveres, amb documentació del segle XVI al XX i un fons de documents de l'ajuntament des del 1840.

Comparteix: