Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Municipal de Nàutica del Masnou - Arxius i documentació

Arxiu Municipal del Masnou

Museu Municipal de Nàutica del Masnou
ADREÇA I CONTACTE
Carrer de Sant Francesc d'Assis, 28
08320 El Masnou
Tel: 935 57 18 29
Adreça electrònica: arxiu@elmasnou.cat
Web oficial: http://www.elmasnou.cat/temes/cultura/arxiu-municipal-del-masnou

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Horari ordinari (d'octubre a maig):
Dilluns, de 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 hores.
Dimecres, de 9:00 a 13:00 hores.

Horari d'estiu (de juny a setembre):
Dilluns i dimecres, de 9:00 a 14:00 hores.
El Masnou  Arxiu històric 


L'Arxiu Municipal del Masnou és el servei municipal responsable de garantir la recuperació, l'organització i la preservació tant de la documentació produïda per l'Administració local com del patrimoni documental del Masnou.

QUÈ FA L'ARXIU?
- Vetlla per la recuperació del patrimoni històric, cultural i audiovisual local emprant les mesures tècniques i de seguretat necessàries per preservar-lo. L'arxiu salvaguarda la memòria individual i col·lectiva. Està obert a rebre donacions de particulars i entitats. A banda de la documentació en paper, hi podem trobar altres suports, com pergamí, disquets, CD, fotografies, cassets, vídeo i DVD.

- Assessora i facilita la recerca i la investigació als usuaris, si la documentació sol·licitada és consultable legalment. També assisteix l'Ajuntament en la seva tasca diària en la gestió de la informació.

- Promou la difusió dels seus fons i el coneixement del passat i del present a través de xerrades, coordinació de publicacions, exposicions, cursos, visites escolars i jornades de portes obertes.

- Promou la transparència i l'accés a la informació pública, garantint una gestió eficaç, responsable i transparent de l'Administració i protegint els drets de la ciutadania. Promou la democràcia, ja que garanteix la seguretat de la informació i la transparència de les actuacions administratives, i també la rendició de comptes.

- Recull tota aquella documentació que particulars, empreses, entitats o associacions tinguin i facin referència al Masnou. L'objectiu es fer un arxiu representatiu de tots els sectors de la vida local.

QUE S'HI POT TROBAR?
A l'Arxiu Municipal s'hi pot trobar tota la documentació que ha anat generant l'Ajuntament del Masnou des de la creació del municipi, l'any 1825, fins a l'actualitat. També gestiona i conserva altres fons donats per particulars: fons personals, fons d'entitats, arxiu d'imatges, hemeroteca i biblioteca auxiliar, entre d'altres.

FONS DE l'ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament del Masnou (1755-2015)

FONS JUDICIALS
Jutjat de Pau del Masnou (1820-1995)
Junta Local de Llibertat Vigilada (1943-1986)

FONS D'ENTITATS
Junta Local de Defensa Passiva (1938-1945)
Delegació local Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1939-1979)
Escola Marinada (1969-1993)

FONS D'ASSOCIACIONS
Germandat i Mont de Pietat de Sant Antoni de Pàdua (1860-1938)
Associació de Veïns de la Carretera Alella (1976-2007)
Centre Excursionista del Masnou (1978-1981)
Associació contra la Droga El Masnou (1988-2010)

FONS D'EMPRESES
Fundació Privada Promocions Culturals El Masnou (1998-2012)

FONS PATRIMONIALS I FAMILIARS
Família de Lluís Millet i Pagès (1779-1996)
Família Ramentol i Mirambell (1796-1967)
Família Lloberes (1812-1935)
Família García Sors (1830-1875)
Família Mateu Botey (1860-1997)
Família Ramentol i Casanovas (1877-1963)

FONS PERSONALS
Pere-Jordi Bassegoda i Musté (1541-1989)
Francesc Isern i Hombravella (1846-1920)
Francesc Sust i Maristany (1859-1894)
Joan Mirambell i Millet (1860-1909)
Jacint Pous i Bretau (1893-1941)
Josep Pujadas Truch (1899-1960)
Gregoria Romano García (1975-2015)

COL·LECCIONS
Manuscrits i documents solts (1757-1933)
Col·lecció Joan Maresma Pujadas (1899-2011)
Cartografia (1818-1998)
Plànols (1846-2004)
Cartells (1900-2012)
Dibuixos i gravats (1906-1992)
Hemeroteca (1860-1998)
Partitures (1850-1958)
Reculls de premsa
Fulletons i programes
Documents audiovisuals
Entrevistes orals
Estudis i treballs de recerca
Imatges
Biblioteca auxiliar

COL·LECCIONS DE NÀUTICA
Documents de mariners i capitans (1800-2000)
Títols de pilot (1800-1900)
Cartes nàutiques (1843-1964)
Diaris de navegació (1750-1950)
Llibretes de comptes (1850-1950)
Quaderns d'estudis (1850-1950)
Quaderns d'horaris (1850-1950)
Retalls de premsa
Postals i fotografies de vaixells de vela i de vapor
Biblioteca auxiliar de nàutica

Comparteix: