Museu d'Història de Sabadell

  Facebook
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu d'Història de Sabadell - Informació general

La seu principal del Museu d'Història de Sabadell es troba ubicada en una casa fàbrica del segle XIX, la d'Antoni Casanovas, de
la que es conserva només l'estructura volumètrica ja que els interiors s'han adaptat per acollir les sales d'exposicions, els
magatzems, la sala d'actes i els despatxos tècnics.

El Museu de la Ciutat, que més tard seria l'actual Museu d'Història, va ser inaugurat l'any 1931, després de més de 25 anys de
gestions per part dels responsables de les excavacions arqueològiques i de l'Acadèmia de Belles Arts per tal que la ciutat
tingués un museu.

Els fons més importants del Museu d'Història de Sabadell són els que recullen els materials procedents de les excavacions
arqueològiques sobretot d'èpoques pre i protohistòriques. En aquest sentit l'exposició El poblament al territori de Sabadell
mostra com era la vida dels pobladors de la zona des de fa 6000 anys fins a l'antiguitat tardana . El fil cronològic segueix en
l'exposició Sabadello, el naixement d'una vila (segles XI- XV) on s'explica l'origen de la vila medieval i el seu
desenvolupament.

Una altra col·lecció molt important en el fons del museu és la relacionada amb l'activitat tèxtil: des d'eines i màquines de
manufactura tèxtil d'època pre-industrial (que es mostra en l'exposició La manufactura tradicional de la llana, Sabadell segles
XVI - XVIII) a maquinària dels antics vapors del segle XIX i de les fàbriques del segle XX.

El Museu d'Història de Sabadell compta amb diversos punts patrimonials i espais d'interès històric dispersos pel municipi que
complementen i amplien el discurs de les sales del museu:
- D'època romana: El paratge de la Salut.
- D'època medieval: l'Horta Major, l'església de Sant Pau de Riu- sec, la capella de Sant Nicolau, l'església de Sant Vicenç de
Jonqueres.
- D'època moderna: la Casa Duran, el campanar de Sant Fèlix, el Pou de Glaç de Sant Oleguer, els Forns i obrador de
ceràmica dels Escaiola.
- D'època industrial: la Torre de l'Aigua, els Safareigs de la Font Nova, el vapor Buxeda Vell, el Despatx Lluch.

El Museu d'Història compta amb sales d'exposicions temporals, una biblioteca que recull els títols sobre història local i una sala
d'actes.

Categories

Patrimoni natural Etnologia Ciència i Tècnica Art Història

Altres seus

Vapor Buxeda

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Servei de consulta i documentació.
Serveis pedagògics i educatius.

C. de Sant Antoni, 13
08201 SABADELL
937278555
mhs@ajsabadell.cat
http://museus.sabadell.cat