Museu d'Història de Sabadell

  Facebook
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu d'Història de Sabadell - Oferta Pedagògica

Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciencia i tècnica  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  

Del que va ser un gran vapor industrial de la família Buxeda n'ha quedat la casa de la màquina de vapor i les seves dependències més properes: el soterrani, el taller...


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora amb antelació.
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
A concertar
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora.
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
A concertar.
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora.
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  

El taller proposa passar tot un dia al museu practicant diverses activitats relacionades amb la prehistòria, per obtenir-ne una visió complerta. Desprès de la introducció general al tema de la prehistòria els participant realitzaran els tallers que prèviament s'hauran escollit entre els que s'oferten:


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora.
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia  


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Temes diversos