Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències naturals, ecologia

Els èssers vius a can Cabanyes

Museu de Ciències Naturals de Granollers
d'octubre a novembre i de març a juny
Granollers  Ciències naturals, ecologia   EP: CM  EP: CS 


Passejada de descoberta de la vegetació i la fauna característica de l'entorn de Can Cabanyes.

Mitjançant l'ús d'instrumental i de recursos didàctics, els alumnes identifiquen i coneixen les espècies animals (vertebrats i invertebrats) i
vegetals pròpies del bosc de ribera i del bosc mediterrani. I valoren la importància que tenen com a bioindicadors.

Material

http://www.museugranollersciencies.org/uploads/Can_Cabanyes_primaria.pdf http://www.museugranollersciencies.org/uploads/els-essers-vius-de-can-cabanyes-cm-cs.pdf

Lloc

Centre d'Educació ambiental de Can Cabanyes

Lloc de trobada

Can Cabanyes

Inscripció

Reserves:
Fundació AC Carme Bonada
escolesvalles@acgranollers.com
93 844 30 27

Més informació

http://www.museugranollersciencies.org/ca/agenda/els-essers-vius-a-can-cabanyes/

Monitoratge

Un monitor per cada 15 alumnes

Comparteix:


Durada

de 9.30 a 12.30 aprox.

Participants

Grup classe

Preu

4 EUR per alumne

Dades de contacte

Escoles, Fundació Associació Cultural. Carme Bonada Telèfon 93 844 30 27