Museu de Ciències Naturals de Granollers

  Facebook   Twitter   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Ciències Naturals de Granollers - Informació general

El nou museu de ciències ocupa dos edificis, un de nova planta i l'edifici antic anomenat la Tela, o casa Pius Anfres, una torre
construïda l'any 1912 i que fou rehabilitada l'any 1986. Aquests edificis acullen els espais per a les exposicions i per a les
activitats i pel treball intern del museu.


El jardí que l'envolta acull una mostra de la botànica i la geologia de la comarca del Vallès Oriental.


A part d'aquests equipaments el museu també gestiona l'Aula de Natura de can Cabanyes, a la Reserva Natural de can
Cabanyes, i l'Estació Meteorològica de Granollers al Puig de les Forques.

Categories

Patrimoni natural

Instal·lacions

Accessible per a persones amb discapacitat auditiva.
Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Auditori/Sala d'actes.
Aula-taller.
Estació meteorològica.
Jardins públics.
Sala d'exposicions temporals.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Arxiu.
Biblioteca.
Centre de Documentació.
Llibreria - Botiga.
Lloguer de sales.
Servei de consulta i documentació.
Serveis pedagògics i educatius.

Palaudàries, 102 (Jardins Antoni Jonch Cuspinera)
08402 GRANOLLERS
938 709 65
activitats@museugranollersciencies.org
http://www.mcng.cat

La mirada tàctil