Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències naturals, ecologia

Recerca del medi aquàtic a can Cabanyes

Museu de Ciències Naturals de Granollers
d'octubre a novembre i de març a juny
Granollers  Ciències naturals, ecologia   Batxillerat  Cicles formatius  ESO 


L'activitat consisteix en una sortida de camp a l'espai de Can Cabanyes i serà conduïda per dos monitors experts. L'estudi del riu Congost
al tram de Can Cabanyes es fa a partir de l'observació d'ocells, i el mostreig i identificació d'organismes aquàtics, de plantes...
S'utilitzaran claus dicotòmiques i s'analitzarà el problema de les espècies invasores.

Cal dur carpeta i llapis

Material

http://www.museugranollersciencies.org/uploads/Can_Cabanyes_ESO.pdf

Objectius

Conèixer la funció autodepuradora del riu.
Conèixer les fonts de contaminació del riu i les possibles conseqüències.
Identificar la funció de les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.
Observar, descriure i identificar alguns dels éssers vius que habiten al medi aquàtic de Can Cabanyes i les seves característiques. Conèixer
el paper de bioindicadors d'alguns organismes.

Lloc

Centre d'Educació Ambiental de Can Cabanyes.

Inscripció

Fundació AC, Carme Bonada, escolesvalles@acgranollers.com, tel 93 844 30 27

Més informació

http://www.museugranollersciencies.org/es/agenda/recerca-del-medi-aquatic-a-can-cabanyes/

Monitoratge

Un monitor per cada 15 alumnes

Comparteix:


Durada

de 9.30 a 12.30 h aprox.

Participants

grup classe (1 educador cada 15 alumnes aproximadament)

Preu

4 EUR per alumne

Dades de contacte

Fundació AC, Carme Bonada, tel 93 844 30 27


Museu de Ciències Naturals de Granollers

Palaudàries, 102 (Jardins Antoni Jonch Cuspinera)
08402 GRANOLLERS
93 870 96
activitats@museugranollersciencies.org
http://www.museugranollersciencies.org/