Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències socials, història i etnologia

Pugem al Carro! Traginers i Basters, Oficis d'Igualada.

Museu del Traginer. Col·lecció Antoni Ros
Tot el curs escolars de 9 del matí a 18 hores
Igualada  Ciències socials, història i etnologia   EP 


El transport de les pells (tant del producte acabat com de la matèria primera) ha marcat fortament l'activitat econòmica d'Igualada. Per això proposem una activitat desenvolupada a cavall del Museu del Traginer i del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. Al Museu del Traginer s'hi explica el transport amb animals de càrrega i alguns oficis relacionats amb el de traginer. Al Museu de la Pell es pot conèixer el treball precís d'un d'aquests oficis, el de baster o guarnicioner, i gaudir d'una demostració en viu de vestir un cavall, enganxar-lo al carro i pujar-hi per fer un petit tomb.

Objectius

Objectiu General
-Aproximar als alumnes al que va ser i significar món del traginer, el baster i l¿adober a la vila d¿Igualada.

Inscripció

mínim amb una setmana d'antel·lació

Pagament

Efectiu, taló o transferència

Més informació

www.museudeltraginer.com

Activitat accessible

Totes les activitats del Museu del Traginer s'adapten a les necessitats de cada grup.

Comparteix:


Participants

25 per grup

Preu

Ambdues Visites i Activitat Vivencial 4'70 Eur per alumne/a