Museu del Traginer. Col·lecció Antoni Ros

  Facebook   Twitter
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu del Traginer. Col·lecció Antoni Ros - Informació general

El Museu ens explica l'evolució del transport, tant de mercaderies com de persones emprant energies de sang, i alhora mostra les relacions
entre els diferents oficis que feien possible el desenvolupament del fet traginer a casa nostra.

Els traginers van esdevenir durant centuries un dels principals elements dinamitzadors del territori, fent possible l'intercanvi entre masos,
pobles i ciutats, els habitants dels quals romanien fortament ancorats al seu entorn més immediat.

L'amplia representació d'objectes que acumulen els diversos oficis exposats, juntament amb la presència dels carros de treball, de servei,
dels carruatges i els guarniments, fan de la Col·lecció Antoni Ros un museu de les arts i els oficis aplicats al món del transport a la
Catalunya moderna.

Una de les principals característiques que singularitzen el tarannà dels senyor Antoni Ros fou la seva voluntat de mostrar per sobre de la
voluntat de posseïr. L'esforç dels seus successors ha estat enfocat a garantir l'acompliment d'aquest desig, emprant per fer-ho un sistema
museològic integratiu que adapta la Collecció Antoni Ros pequè qualsevol persona, tingui o no cap mena de discapacitat, pugui gaudir-ne
en igualtat de condicions.

Al museu s'utilitzen diverses eines de caire multisensorial, entre les quals hi destaquen les maquetes de suport volumètric, que
reprodueixen a escala ergonòmica les principals modalitats de carros i carruatges exposats. Això assegura un millor coneixement desl
mateixos per part del públic cec o amb deficiència visual, que pot complementar la seva experiència sensorial amb l'abast tàctil dels
originals.

Aquest museu està ubicat a l'antiga masia de "Cal Merdetes" (segle XVIII), situada molt a prop del nucli antic de la vila d'Igualada. Compte
amb mes de 1000 m2 d'exposició distribuïts en tres grans plantes:
- A la primera planta trobem la Sala de l'evolució del Traginer i la Sala dels Oficis, on n'hi ha deu representats, el carreter, el baster, el
boter, l'adober, el ferrador, el manescal, l'esparter, el mosso d'estable, el llenyataire...
- A la segona planta veiem la Sala dels Guarniments, la Sala dels Tres Tombs i la Sala dels carros de servei i pagesia.
- Al la tercera planta trobem la Sala dels Carruatges de la Burgesia i la sala dedicada al fundador del Museu, la Sala Antoni Ros, on
s'exposa la seva obra escultòrica.

Per tot això, la Col.lecció d'Antoni Ros es converteix en una visita instructiva per a les escoles, atractiva per a les famílies i evocadora per a
la gent gran, a banda del valor afegit que suposa la presència annexa al museu d'un restaurant consolidat i reconegut per la qualitat de la
seva cuina, com és el Racó del Traginer.

Instal·lacions

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Bar.

C. Traginers, 5
08700 IGUALADA
938048852
museudeltraginer@gmail.com
http://www.museudeltraginer.com