Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències naturals, ecologia

Aprenents d'investigadors

Museu de Ciències Naturals de Granollers
Del dilluns 02 de setembre de 2019 al dimarts 30 de juny de 2020
Granollers  Ciències naturals, ecologia   EP  EP: CI 


L'activitat consisteix en una sortida de camp a l'espai de Can Cabanyes. Aquesta activitat es desenvolupa en forma passejada generalista.
Els alumnes realitzen un itinerari en el qual van observant i descobrint tot allò de l'entorn que els crida l'atenció: ocells, rastres, arbres i
arbustos de ribera i de bosc mediterrani. Treballen com a autèntics investigadors naturalistes en observacions de camp i van equipats amb
diferents instruments (lupa de mà, prismàtics, pots, pinces...)

Material

http://www.museugranollersciencies.org/uploads/Aprenents_investigadors.pdf

Programa

Fitxa descriptiva: us podeu des carregar la fitxa descriptiva a l'enllaç que trobareu a sota.
Material: baixeu-vos el pdf des de l'enllaç que trobareu a sota; cal dur carpeta i llapis.

Objectius

Fer participar els nens i les nenes en petites investigacions.

Lloc de trobada

Centre d'Educació ambiental de Can Cabanyes

Inscripció

Reserves:
Fundació AC Carme Bonada
escolesvalles@acgranollers.com
93 844 30 27

Més informació

http://www.museugranollersciencies.org/ca/agenda/aprenents-dinvestigadors/

Monitoratge

Un monitor per cada 15 alumnes.

Comparteix:


Durada

2 hores

Participants

Grup classe. (1 monitor cada 15 alumnes)

Preu

3 EUR. per alumne.

Dades de contacte

93 844 30 27


Museu de Ciències Naturals de Granollers

Palaudàries, 102 (Jardins Antoni Jonch Cuspinera)
08402 GRANOLLERS
938 709 65
activitats@museugranollersciencies.org
http://www.museugranollersciencies.org/