Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències naturals, ecologia

L'estació meteorològica de Granollers

Museu de Ciències Naturals de Granollers
Dilluns, dimecres i divendres, tot el curs en horari lectiu. Horari flexible segons les necessitats.
Granollers  Ciències naturals, ecologia   Batxillerat  Cicles formatius  EP: CM  EP: CS  ESO 


Aquesta estació forma part de la xarxa oficial d'estacions meteorològiques de l'Instituto Nacional de Meteorología. La visita consisteix en
un repàs pràctic de la funció i els aparells d'una estació meteorològica: el penell, l'anemòmetre, l'heliògraf, els termòmetres, el
pluviòmetre, etc. Es recullen les dades bàsiques del dia i es comenten les funcions d'una estació meteorològica.
S'experimentarà amb l'anemòmetre de mà ( vent fort i vent fluix) i fent pluja per veure com es llegeix el pluviòmetre (un dia amb molta
pluja i un dia amb poca pluja).

Material

http://www.museugranollersciencies.org/uploads/Estacio_meteorologica_primaria.pdf http://www.museugranollersciencies.org/uploads/Estacio_meteorologica.pdf http://www.museugranollersciencies.org/uploads/meteo.pdf

Objectius

Conèixer de manera pràctica la funció i els aparells d'una estació meteorològica

Lloc

Estació Meteorològica de Granollers
Veneçuela, s/n. Pati escola Vallès

Inscripció

Fundació AC Carme Bonada
escolesvalles@acgranollers.com
93 844 30 27

Més informació

http://www.museugranollersciencies.org/ca/agenda/lestacio-meteorologica/

Monitoratge

Un monitor per cada 15 alumnes.

Comparteix:


Durada

1.30

Participants

Grup classe. (1 educador cada 15 alumnes aproximadament)

Preu

2,5 EUR per alumne

Dades de contacte

93 844 30 27


Museu de Ciències Naturals de Granollers

Palaudàries, 102 (Jardins Antoni Jonch Cuspinera)
08402 GRANOLLERS
93 870 96
activitats@museugranollersciencies.org
http://www.museugranollersciencies.org/